Korzenie opolskiego ciepłownictwa sięgają końca lat 60-tych ubiegłego wieku, gdy ponad czterdzieści lat temu powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Opolu. Firma szybko rozrastała się i w 1974 roku jako Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej objęła swym działaniem cały region.

Przełom w strukturze własnościowej nastąpił 1 lipca 1998 roku, gdy majątek WPEC skomunalizowano, a uwłaszczone w ten sposób samorządy utworzyły Energetykę Cieplną Opolszczyzny SA. 

W wyniku kolejnych przekształceń blisko połowę akcji kupił E.ON edis energia sp. z o.o - otwierając w ten sposób drogę do pełnej prywatyzacji spółki.

  
Nasza Misja
Ciepło dla wszystkich” to nie tylko hasło. Dla klientów ECO – zarówno tych przyszłych, jak i już korzystających z naszych usług – przygotowaliśmy pakiet profesjonalnych usług ciepłowniczych. Dla nas nie ma trudnych zagadnień. Dla każdego staramy się zapewnić wysokiej klasy obsługę i standardy odpowiadające zapisom Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnym z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 .