Kapitał zakładowy ECO SA został opłacony w całości i wynosi 155.480.000 złotych.
Firma jest zarejestrowana w VIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego w Opolu pod numerem KRS 0000014339

NIP: 754 25 24 950
REGON: 531363177
BDO: 000019943

Konto bankowe: PKO BP SA Centrum Korporacyjne Opole
nr 27 1020 3668 0000 5002 0187 8859