W tym miejscu publikowane są aktualne informacje dla akcjonariuszy ECO SA

Ogłoszenie o NWZA - 9 kwietnia 2021

Informacje PKO BP BM dla akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy

Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Piąte wezwanie do złożenia akcji

Czwarte wezwanie do złożenia akcji

Trzecie wezwanie do złożenia akcji

Drugie wezwanie do złożenia akcji

Rejestr Akcjonariuszy - Informacja spółki o podmiocie prowadzącym rejestr

Rejestr Akcjonariuszy - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad ZWZA w dniu 29.06.2020r.

Ogłoszenie o ZWZA - 29 czerwca 2020r.

Ogłoszenie o NWZA - 10 czerwca 2020r.

Regulamin głosowania elektronicznego.

Ogłoszenie o NWZA - 28 stycznia 2020r.