ECO Kogeneracja podpisała właśnie umowę na wykonanie kolejnego źródła wysokosprawnej kogeneracji. Układ wyposażony w silnik gazowy MWM Typ TCG 2020 V20 stanie w Żaganiu przy ul. Konopnickiej 18a i będzie generował moc elektryczną około 2 MWe oraz cieplną na poziomie 1,9 MWt. Wykonawcą nowego źródła energetycznego będzie Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp. z o.o, a zakończenie prac przewidziane jest na koniec roku 2021 roku.

Inwestycja warta niemal 8,5 mln złotych zostanie dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ECO Kogeneracja pozyskała wsparcie w wysokości niemal 45% całej inwestycji. 

Dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu oraz dzięki wykorzystaniu paliwa gazowego zamiast węgla, efekt redukcji energii pierwotnej to ponad 1500 ton zaoszczędzonego węgla rocznie. Nastąpi również zmniejszenie emisji CO2 o 12,7 ton rocznie. Realizacja tej inwestycji ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Żagania.

Włączenie kogeneracyjnego układu produkcyjnego pozwoli na lokalne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery, w tym m.in. pyłów emitowanych  z węglowych kotłowni systemowych w zakresie od około 30% w okresie zimowym i aż do 100% w okresie letnim, co de facto oznacza po prostu wyłączenie kotłowni węglowej w tym czasie.