Cała ta kwota zostanie wykorzystana na realizacją ekologicznych inwestycji czyli budowę gazowych układów kogeneracyjnych GUK II w Opolu i GUK II w Tarnobrzegu.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny, jako spółka matka Grupy Kapitałowej ECO, w skład której wchodzi ECO Kogeneracja, jest poręczycielem transakcji.

W 2023 roku  ECO Kogeneracja rok 2023 osiągnęła moce produkcyjnymi na poziomie 37 MW mocy elektrycznej i tyle samo mocy cieplnej. W 8 lokalizacjach pracuje już 17 silników, które w jednym procesie technologicznym wytwarzają ciepło i prąd. Ciepło zasila systemy ciepłownicze spółek z GK ECO.

Podpisanie umowy kredytu jest jednym z etapów procesu zabezpieczenia finansowania realizacji tych inwestycji. Spółka ubiega się również o dofinansowanie inwestycji w formie dotacji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu modernizacyjnego w ramach programu priorytetowego Kogeneracja dla Ciepłownictwa.

ECO Kogeneracja ma również zapewnione premie kogeneracyjne dla drugiego układu kogeneracyjnego w Opolu i Tarnobrzegu. Zapewniła ją sobie wygrywając w czerwcu 2021r. aukcję na premię kogeneracyjną za wytworzenie energii elektrycznej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej od 1 do 50 MW. Uzyskane w aukcji wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej z nowego źródła kogeneracyjnego.

Tymczasem rozpoczęły się prace przygotowawcze do realizacji GUK 2 w Opolu i GUK 2 w Tarnobrzegu. Wykonawcy zostali już wybrani w postępowaniach przetargowych.

Nowe układy kogeneracyjne zostaną oddane do użytku już w 2025 roku.