Faktycznie, produkcja energii elektrycznej i ciepła w tym układzie, pozwoli zmniejszyć zużycie węgla o ponad 5,4 tys. ton, w porównaniu do produkcji w tradycyjnych węglowych układach. Emisja CO2 będzie mniejsza, w porównaniu z układem oddzielnej produkcji ciepła i energii elektrycznej o prawie 43,2 tys. ton w skali roku.

Identyczny efekt ekologiczny zapewni wybudowanie układu w Tarnobrzegu. Będzie to drugi układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej w tym mieście, a jego włączenie do technologicznej układanki wytwórczej pozwoli tarnobrzeskiemu systemowi ciepłowniczemu uzyskać status systemu efektywnego energetycznie.

- Każda z tych inwestycji jest warta niemal 30 mln złotych – mówi Paweł Krawczyk członek zarządu ds. ekonomicznych ECO – dla każdej z nich szukamy alternatywnych źródeł finansowania w postaci wsparcia unijnego czy funduszy norweskich. Ostateczne rozstrzygnięcia jeszcze nie zapadły, ale też nie jest to sprawa warunkująca realizację tych inwestycji.

Uzyskane w aukcji wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej z nowych źródeł kogeneracyjnych.

- Dla obu układów mamy już gotowe projekty budowlane – mówi Krzysztof Diduch Prezes Zarządu ECO Kogeneracja – otrzymaliśmy również pozwolenia na budowę. Wkrótce ogłosimy postępowania przetargowe, które pozwolą na wybór wykonawców układów w Opolu i Tarnobrzegu. Jednostka opolska stanie przy ul. Harcerskiej, naprzeciwko opolskiej elektrociepłowni. W Tarnobrzegu nowy układ powstanie w części placu węglowego, bo składy opału w ciepłowniach i elektrociepłowniach Grupy Kapitałowej ECO zajmują coraz mniej miejsca i można je efektywniej wykorzystać.

Dla przypomnienia, kogeneracja jest technologią, która pozwala na wytwarzanie zarówno ciepła jak i energii elektrycznej w jednym procesie produkcyjnym. Takie rozwiązanie, ze względu na oszczędność paliwa (np. gazu) jest jednym z najefektywniejszych i najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów masowej produkcji energii.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny, która jest pionierem rozwoju kogeneracji w Polsce, posiada obecnie 7 aktywnych źródeł tego typu.

 

ECO Kogeneracja sp. z o.o. w Opolu wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ECO. Właścicielem spółki w 100% jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - wiodąca spółka ciepłownicza w kraju, obok Fortum i Veolia, ale jedyna z polskim kapitałem. Prowadzi działalność energetyczną na terenie blisko 50 gmin na obszarze 10 województw kraju, dostarczając ciepło dla ponad pół miliona Polaków. Podstawową działalnością większości spółek tworzących GK ECO jest produkcja oraz dystrybucja ciepła. Drugą wiodącą gałąź produkcyjno – usługową stanowi produkcja, sprzedaż oraz obrót energią elektryczną. Działalność w tym zakresie prowadzą spółki: ECO SA, ECO Jelenia Góra oraz ECO Kogeneracja. Naszym największym partnerem i jednocześnie posiadaczem 53 proc. akcji jest Gmina Opole. Pozostałe udziały ma niemiecki koncern E.ON edis energia sp. z o.o.