ECO Kogeneracja podpisała właśnie umowę na wykonanie kolejnego źródła wysokosprawnej kogeneracji. Układ wyposażony w silnik spalinowy gazowy producent: CATERPILLAR typ/model G3516H stanie w Żarach przy ul. Fabrycznej 16 i będzie generował moc elektryczną około 2MWe oraz cieplną na poziomie 2MWt.

Wykonawcą nowego źródła energetycznego będzie ENERIA Sp. z o.o., a zakończenie prac przewidziane jest na IV kwartał roku 2022 roku.

Inwestycja warta 7,8 mln złotych zostanie dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ECO Kogeneracja pozyskała wsparcie w wysokości 46% całej inwestycji.

Dzięki wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu oraz dzięki wykorzystaniu paliwa gazowego zamiast węgla, efekt redukcji energii pierwotnej to ponad 1500 ton zaoszczędzonego węgla rocznie. Nastąpi również zmniejszenie emisji CO2 o 12,7 ton rocznie.

Realizacja tej inwestycji ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Żar. Włączenie kogeneracyjnego układu produkcyjnego pozwoli na lokalne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych do atmosfery, w tym m.in. pyłów emitowanych  z węglowych kotłowni systemowych w zakresie od około 30% w okresie zimowym i aż do 100% w okresie letnim, co de facto oznacza po prostu wyłączenie kotłowni węglowej w tym czasie.

ECO Kogeneracja i ENERIA podpisały również umowy na szkolenie serwisantów ECO uprawniające  do serwisowania silników CATERPILLAR oraz na serwis silników zainstalowanych w źródle kogeneracyjnym w Kutnie do czasu ich modernizacji.

ECO Kogeneracja eksploatuje obecnie gazowe układy kogeneracyjne w Kutnie, Malborku i Tarnobrzegu. W budowie są kolejne układy w Żaganiu, Nowej Soli, Jeleniej Górze i Opolu. Wszystkie dostarczają energię do systemów Grupy Kapitałowej ECO.