– Decyzja dotycząca wejścia spółki w obszar dystrybucji paliwa gazowego jest podyktowana względami ekologicznymi – wyjaśnia Marcin Denkiewicz, prezes zarządu ECO Logistyka. – Cała Grupa Kapitałowa ECO koncentruje działania inwestycyjne na celu, jakim jest neutralność klimatyczna. Do jej osiągnięcia wykorzystanie gazu jako paliwa przejściowego jest w ciepłownictwie konieczne.

Na ul. Harcerskiej w Opolu ECO do końca 2022 roku wybuduje nowy gazowy układ wysokosprawnej kogeneracji. Będzie stanowił źródło energii cieplnej dla mieszkańców, a także produkował energię elektryczną, która zwiększy dotychczasowy wolumen obrotów ECO na Towarowej Giełdzie Energii.

Gaz, którego dystrybutorem będzie spółka ECO Logistyka, trafi właśnie do tej instalacji.

– Do tej pory dystrybucję gazu dla GK ECO prowadził w Opolu Gaz System, a w innych lokalizacjach Polska Spółka Gazownicza – mówi Andrzej Rezwiakow, członek zarządu ECO Logistyka. – Planujemy budowę gazociągu od stacji redukcyjnej przy ciepłowni na drugą stronę ulicy Harcerskiej, gdzie powstanie gazowy układ kogeneracyjny.

Budową gazociągu zajmie się inna ze spółek z Grupy ECO – ECO Serwis. Zgodnie  z decyzją Urzędu Regulacji Energetyki od października br. ECO Logistyka będzie prowadzić dystrybucję gazu dla ECO SA w Opolu, a od 2022 roku także dla ECO Kogeneracja.

– Skala tego zadania może wydawać się niewielka, ale ma duże znaczenie dla przyszłości – wyjaśnia Marcin Denkiewicz. – Ewolucyjne zmiany w naszej firmie są tak samo nieuniknione, jak w całej branży ciepłowniczej.

Uzyskanie koncesji na dystrybucję paliwa gazowego to jeden z elementów procesu zmian, jaki realizowany jest we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej ECO. Jego efektem ma być neutralność klimatyczna wszystkich systemów ciepłowniczych Grupy ECO do 2050 roku.