Kapitał zakładowy firmy wynosi 250.000 złotych.
Spółkę zarejestrował VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Opolu pod numerem
KRS 0000321123

NIP: 754 296 24 72
REGON: 160231043

Konto bankowe:
PKO BP SA Centrum Korporacyjne Opole
nr 46 1020 3668 0000 5802 0307 0158