Kapitał zakładowy spółki wynosi 25.786.000 złotych.
Spółka została zarejestrowana w IX Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000034550

NIP: 611 02 03 138
REGON: 230415510

Konto bankowe:
PKO BP SA nr 33 1020 2137 0000 9302 0106 1027