Władze spółki

  • Katarzyna Graboś - Prezes Zarzadu ECO Jelenia Góra

Rada Nadzorcza

  • Grażyna Kołodziej - Przewodniczący
  • Zdzisław Horwat - Zastępca Przewodniczącego
  • Dariusz Klonowski - Sekretarz
  • Andrzej Kowalczyk - Członek Rady
  • Tomasz Gołębiowski - Członek Rady

Zgromadzenie Wspólników (struktura kapitału)

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - 100,0 %