Kapitał zakładowy firmy wynosi 1.250.000 złotych.
Spółkę zarejestrował VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Opolu pod numerem
KRS 0000334015

NIP: 754 29 80 665
REGON: 160265941

Konto bankowe: PKO BP SA Centrum Korporacyjne Opole
nr 80 1020 3668 0000 5102 0307 0471