Władze spółki

  • Marcin Denkiewicz - Prezes Zarządu
  • Andrzej Rezwiakow - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Katarzyna Kostur - Członek Rady
  • Marcin Porzycki - Członek Rady
  • Marta Dańkowska - Członek Rady

Zgromadzenie Wspólników

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - 100%