Kapitał zakładowy spółki wynosi 13.319.200 złotych.
Spółka została zarejestrowana w VII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego w Gdańsku pod numerem:  KRS 0000088168

NIP: 579 00 07 328
REGON: 170388073

Konto bankowe: PKO BP SA Centrum Korporacyjne Opole
nr 78 1020 3668 0000 5102 0307 0604