Władze spółki

  • Jan Hałuszczak - Prezes Zarządu ECO Malbork

Rada Nadzorcza

  • Kamil Matolicz - Przewodniczący
  • Katarzyna Graboś - Zastępca Przewodniczącego
  • Anna Engelgardt - Sekretarz Rady
  • Mariusz Tańczuk - Członek Rady
  • Dariusz Węgielewski - Członek Rady

Zgromadzenie Wspólników (struktura kapitału)

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - 99,93 %
  • Osoby fizyczne - 0,07%