Kapitał zakładowy wynosi 948.100 złotych.
Spółka zarejestrowana przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Opolu pod numerem KRS 0000849081

NIP: 754 03 34 412
REGON: 530603030

Konto bankowe: PKO BP SA Centrum Korporacyjne
nr 25 1020 3668 0000 5202 0307 0539