Władze spółki

  • Andrzej Kowalczyk - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Jerzy Mach - Przewodniczący
  • Beata Olszewska - Zastępca Przewodniczącego
  • Paweł Ludwik - Sekretarz Rady

Zgromadzenie Wspólników

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - 100%